Medyczna marihuana odpowiedzią na choroby nowotworowe

Pozytywny wpływ konopi

Podczas badań nad rakiem piersi zauważono korzystne efekty, wynikające ze stosowania marihuany medycznej. W tym przypadku okazało się, że jest to pierwszy naturalny środek, powodujący zmniejszanie występowania przerzutów przy raku sutka. Stwierdzono również, że stosowanie konopi zmniejsza agresywność raka. Zauważono także, że medyczna marihuana działa pozytywnie podczas leczenia raka jelita grubego. Dotrzeć można też do informacji, że miejscowe podawanie związków pochodzących z medycznej marihuany, znacząco zahamowało rozwój nowotworu złośliwego.

nasiona konopi

Szerokie działanie medycznej marihuany

Konopie podczas leczenia nowotworów podawane mogą być celem złagodzenia skutków ubocznych wynikających z chemioterapii i radioterapii. Medyczna marihuana ma także łagodzący wpływ na objawy choroby. Stosowana również jako środek przeciwnowotworowy, ponieważ wywołuje apoptozę, czyli samobójstwo komórek nowotworowych, przy czym nie ma negatywnego wpływu na zdrowe komórki. Wszystko to zostało potwierdzone badaniami na guzach nowotworowych w przypadku zwierząt jak i ludzi, jednak nie została jeszcze określona dawka, która będzie konieczna do skutecznego leczenia.

 

 

Nasiona konopi dostępne w sklepie https://www.taniesianie.pl/